Hoppa till innehållet
EUSL Logo, producerande verksamheter sida 2

VERKSAMHETER FÖR INKLUDERING, SIDA 4

EUSL Core’s producerande verksamheter, listan blev för lång för att vara hanterbar på en sida och nu har vi kommit hela vägen till fjärde sidan. Genomgående koncepttankar fortsätter här för att uppnå bättre inkludering i samhället. Här kommer fler exempel på hur det ska gå till

EUSL Logo

EUSL LOVE

Ensamhet är också utanförskap

Det är få som vet om det och ännu färre som är redo att acceptera det men Sverige och EU står inför ett problem med befolkningsbrist. De flesta är vagt medvetna om det, genom den brist inom vissa yrken som finns, men gör inte kopplingen. Den andra aspekten är att med högre välfärd lever också fler ensamma. Detta vill vi motverka genom att skapa EUSL Dating, vilket är en dejting sida eller app som även bjuder in till engagemang, mer än att bara swipa höger eller vänster. EUSL vill att fler får chansen att träffas så det blir några barn gjorda!

EUSL Logo

EUSL Coop

Brukarkooperativen

Brukarkooperativet är organisationen för alla de människor med någon form av funktionsvariation och som har rätt till stöd och hjälp i vardagen. Runt Brukarkooperativet kan man samlas för att driva frågor, både direkt mot företag men också på politisk nivå. Genom Brukarkooperativet har man möjlighet att hjälpa andra verksamheter, så som EUSL Assistans eller EUSL Bemanning genom att tydliggöra önskemål och ge rekommendationer men också utbyta erfarenheter. Det blir också lättare att skapa events eller liknande tillsammans med andra.

EUSL Logo

EUSL Agency

Influencers på ett ställe

För influencers, sociala media gurus och er som vill bygga ert eget varumärke genom er själva på något vis har EUSL Agency skapats. Här får ni tillgång till alla verktyg som kan behövas för att ni ska lyckas med bli er egna produkt

EUSL Logo

EUSL Clean Homes

Hushållsnära tjänster

Rent i hemmet, rent i själen – eller vad man säger. Oavsett så är hushållsnära tjänster en bra bransch både för den som utför arbetet så väl som den som får ett arbete utfört. Vi arbetar efter tanken att fler ska etableras i samhället framför att göra en stor vinst och sedermera utdelning. Människan, i vårt fall medarbetaren, kommer först. Givetvis sköter vi om eventuella RUT-avdrag. 

EUSL Logo

EUSL Juridik

Ibland är det en trygghet att veta om man har rätten på sin sida eller ej. Men det kan också vara en väldigt dyr upplevelse. European Social Label har inte någon tanke om att konkurrensutsätta denna marknad baserat på lägsta pris, däremot kommer överskottet att gå in i EUSL Foundation. Något som i många fall är lika bra. För någon annan. EUSL Juridik är även med och arbetar i vårt projekt EUOE – Europe, Our Europe – för att utveckla det redan existerande systemet. Vilket är tvärtemot vad vårt andra projekt EUOS – Europe, Our Society – ska utföra som istället ska leda till en helt ny samhällsmodell. 

EUSL Logo

EUSL Runners

Utkörning av mat från restauranger har blivit en trend i samhället. I många fall är det även en mycket smutsig bransch med helt omöjliga villkor. European Social Label är alltid för att skapa nya arbetstillfällen men någonstans måste det etiska också finnas och det är här vår verksamhet skiljer ut sig. EUSL Runners hjälper våra medlemmars restauranger att nå ut med sin mat till sina kunder, snabbt och effektivt utan att slita ut våra medarbetare och de får även en kollektivavtalad lön. Med hjälp av EUSL Invest och EUSL Social Ventures ser vi till att det finns lämpliga fordon till att transportera maten i. 

EUSL Logo
Close Bitnami banner
Bitnami